OMEGA FATTY ACIDS BASIC 9

$99.00

Basic Omega fatty acid panel of 9 indices: omega-3, omega-6, and heart health risk ratios: Omega3: EPA, DHA, DPA; Total; Omega6: LA, AA, Total; Ratios: AA/EPA, Omega 6:3